عکسی از تقدیرنامه گلف شبنم قلی خانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گلف شبنم قلی خانی حرفه است.گلف شبنم قلی خانی با تیم هنرمندان است.گلف شبنم قلی خانی با دوستانش است.