عکسی از بهاره رهنما در خانه ای قدیمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما با لباس مشکی است.بهاره رهنما سر فیلمبرداری است.بهاره رهنما کنار پنجره است.