عکسی از حجاب متفاوت بهاره رهنما که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حجاب متفاوت بهاره رهنما کامل است.حجاب متفاوت بهاره رهنما با روسری است.حجاب متفاوت بهاره رهنما برای کار جدیدش است.