عکسی از واکسن زدن سپیده خداوردی و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سپیده خداوردی و پسرش در آسانسور.سپیده خداوردی و پسرش با ماسک.سپیده خداوردی و پسرش در راه واکسن.