عکسی از کودکی پویان گنجی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. کودکی پویان گنجی در تولدش است. کودکی پویان گنجی بامزه است. کودکی پویان گنجی شبیه الانش است.