عکسی از نسیم ادبی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس نسیم ادبی سیاه و سفید است.عکس نسیم ادبی قلب دارد.نسیم ادبی بازیگر مشهور است.