عکسی از گریم کاوه خداشناس در پشت صحنه اتم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. گریم کاوه خداشناس ساده است. گریم کاوه خداشناس برای برنامه اتم است. گریم کاوه خداشناس زیباست.