عکسی از تیپ جدید مجید سعیدی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید مجید سعیدی اسپرت است.تیپ جدید مجید سعیدی با تی شرت مشکی است.تیپ جدید مجید سعیدی با شلوار جین است.