عکسی از مهران غفوریان بر مزار پدر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پدر مهران غفوریان سالهاست فوت کرده.مهران غفوریان از بازیگران مشهور است.مهران غفوریان در حال فاتحه خواندن.