عکسی از ظاهر ساده نیوشا ضیغمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر ساده نیوشا ضیغمی جدید است.ظاهر ساده نیوشا ضیغمی با شال سورمه ای است.ظاهر ساده نیوشا ضیغمی با مانتو سورمه ای است.