عکسی از حضور شاهرخ استخری و همسرش در پاساژ پالادیوم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و همسرش در نمایندگی سنجاق.شاهرخ استخری و همسرش با لباس مشکی.شاهرخ استخری و همسرش 2تا دختر دارند.