عکسی از سیگار کشیدن پیام احمدی نیا در یک کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سیگار کشیدن پیام احمدی نیا با لباس آبی سات.سیگار کشیدن پیام احمدی نیا در فضای باز است.