عکسی از کاریکاتوری از سعید شیخ زاده  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سعید شیخ زاده عکس کاریکاتورش را گذاشته است.سعید شیخ زاده مجری مشهور است.سعید شیخ زاده از کودکی بازیگر بوده است.