عکسی از خانه لوکس مریم معصومی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خانه لوکس مریم معصومی زیباست.خانه لوکس مریم معصومی گل آرایی شده است.خانه لوکس مریم معصومی شیک است.