عکسی از سانیا سالاری و دوستش در آغوش هم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سانیا سالاری و دوستش باهم صمیمی هستند.سانیا سالاری و دوستش درکنار هم هستند.