عکسی از بهاره افشاری و برادرش در دل طبیعت که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره افشاری و برادرش شبیه هستند.بهاره افشاری و برادرش صمیمی هستند.بهاره افشاری و برادرش شاد هستند.