عکسی از از گلزار برای روزهای کرونایی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گلزار ماسک زده است.گلزار با کلاه است.