عکسی از تیپ شیک مهدی پاکدل در خانه اش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ شیک مهدی پاکدل با کت و شلوار است.تیپ شیک مهدی پاکدل روی مبل است.تیپ شیک مهدی پاکدل با کتونی است.