عکسی از استایل خاص مهدی ماهانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل خاص مهدی ماهانی با کلاه است.استایل خاص مهدی ماهانی با تی شرت طرحدار است.استایل خاص مهدی ماهانی تابستانی است.