عکسی از موتورسواری شهرام‌ عبدلی با دوستش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.موتورسواری شهرام‌ عبدلی حرفه است.موتورسواری شهرام‌ عبدلی با عینک است.موتورسواری شهرام‌ عبدلی در خیابان است.