عکسی از استایل جذاب میلاد کی مرام که تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل جذاب میلاد کی مرام با لباس مشکی است.استایل جذاب میلاد کی مرام با پیراهن مردانه است.استایل جذاب میلاد کی مرام با ریش و سبیل است.