عکسی از کوروش معصومی و خواهرزاده اش در ماشینش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.کوروش معصومی و خواهرزاده اش دوست داشتنی هستند.کوروش معصومی و خواهرزاده اش با هم هستند.