عکسی از تیپ شیک کاوه سماک‌باشی در ماشینش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ شیک کاوه سماک‌باشی با کلاه است.تیپ شیک کاوه سماک‌باشی با لباس سفید است.تیپ شیک کاوه سماک‌باشی با ماسک است.