عکسی از تیپ متفاوت کاظم سیاحی لب دریا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت کاظم سیاحی در کنار دریاست.تیپ متفاوت کاظم سیاحی با تی شرت سفید است.تیپ متفاوت کاظم سیاحی با عینک آفتابی است.