عکسی از تیپ باشگاهی ارسلان قاسمی در روزهای کرونایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ باشگاهی ارسلان قاسمی آبی است.تیپ باشگاهی ارسلان قاسمی با لباس ورزشی است.تیپ باشگاهی ارسلان قاسمی با ماسک است.