عکسی از تیپ جدید رضا بهرام در اکران خصوصی دوش آخر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید رضا بهرام با پیراهن مشکی است.تیپ جدید رضا بهرام برای اکران یک فیلم است.تیپ جدید رضا بهرام برای یک مراسم است.