عکسی از کوهنوردی پدرام شریفی با تیپ استقلالیش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کوهنوردی پدرام شریفی با کلاه آبی است.کوهنوردی پدرام شریفی با عینک آفتابی است.کوهنوردی پدرام شریفی با حالی خوش است.