عکسی از پدرام کریمی در کنار دوست صمیمی اش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پدرام کریمی مجری صدا و سیماست.پدرام کریمی مشهور است.پدرام کریمی خوش استایل است.