عکسی از تیپ خفن امین حیایی برای یک برند غذایی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ خفن امین حیایی با تیپ سفید است.تیپ خفن امین حیایی برای سس بیژن است.تیپ خفن امین حیایی با ریش و سبیل است.