عکسی از تیپ پیمان‌ معادی در ایتالیا که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ پیمان‌ معادی با پیراهن سفید است.تیپ پیمان‌ معادی با شلوار جین است.تیپ پیمان‌ معادی کنار ساحل است.