عکسی از لباس گل گلی نیما شعبان نژاد که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس گل گلی نیما شعبان نژاد مشکی است.لباس گل گلی نیما شعبان نژاد در ماشینش است.لباس گل گلی نیما شعبان نژاد به او می آید.