عکسی از تیپ‌ انقلابی عباس غزالی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ‌ انقلابی عباس غزالی با عینک است.تیپ‌ انقلابی عباس غزالی با کاپشن قهوه ای است.تیپ‌ انقلابی عباس غزالی برای سریال شاهرگ است.