عکسی از ظاهر متفاوت علی شادمان در این روزها که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر متفاوت علی شادمان با ماسک است.ظاهر متفاوت علی شادمان با کلا است.ظاهر متفاوت علی شادمان با عینک آفتابی است.