عکسی از لباس خاص و عجیب نصرالله رادش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس خاص و عجیب نصرالله رادش زرد رنگ است.لباس خاص و عجیب نصرالله رادش آستین کوتاه است.لباس خاص و عجیب نصرالله رادش با کلاه است.