عکسی قدیمی از محمد بحرانی و عروسکش که از آخرین کار عروسک گردانیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.محمد بحرانی و عروسکش بامزه است.محمد بحرانی و عروسکش با موهای بنفش.محمد بحرانی و عروسکش برای آخرین کار عروسک گردانیش.