عکسی که تیپ سفید پویا امینی از اولین شب اجرای نمایش جیرجیرک در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ سفید پویا امینی با تی شرت است.تیپ سفید پویا امینی در سالن نمایش است.تیپ سفید پویا امینی با شلوار جین است.