عکسی از پدر مرحوم فرهاد بشارتی که برای نوزدهمین‌سالگرد درگذشت پدر مرحومش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پدر مرحوم فرهاد بشارتی سالهاست فوت کرده.پدر مرحوم فرهاد بشارتی به او شباهت دارد.