عکسی که هومن سیدی و نوید محمدزاده در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.هومن سیدی و نوید محمدزاده در قورباغه همبازی بودند.هومن سیدی و نوید محمدزاده از بازیگران مشهور هستند.هومن سیدی و نوید محمدزاده با هم صمیمی هستند.