عکسی از چهره علی شادمان در یک روز آفتابی که به تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره علی شادمان در آفتاب است.به چهره علی شادمان نور خورده است.چهره علی شادمان با ریش و سبیل است.