عکسی از استایل شیک ایمان اشراقی در یک میهمانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل شیک ایمان اشراقی با کت و شلوار مشکی است.استایل شیک ایمان اشراقی با موهای بسته است.استایل شیک ایمان اشراقی در مردادماه است.