عکسی از دودکشی ها در شهرک دفاع مقدس که در صفحه رسمی اینستاگرام دودکش منتشر کرده است.دودکشی ها در شهرک دفاع مقدس برای ادامه فیلمبرداری حاضر شدند.دودکشی ها در شهرک دفاع مقدس قسمت های پایانی را ضبط میکنند.عکس بازیگران دودکشی ها در شهرک دفاع مقدس.