عکسی که دانیال عبادی به تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. دانیال عبادی در اتاعکس سیاه و سفید انداخته است. دانیال عبادی در اتاق گریم از خود عکس انداخته. دانیال عبادی از بازیگران خوب کش.ر است.