عکسی از خشایار راد در لباس فوتبالی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.خشایار راد در لباس فوتبالی زرد رنگ.خشایار راد در لباس فوتبالی تیم هنرمندان.خشایار راد در لباس فوتبالی در زمین فوتبال.