عکسی از گریم متفاوت حسن اسدی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت حسن اسدی با سبیل است.گریم متفاوت حسن اسدی برای کار جدیدش است.عکس گریم متفاوت حسن اسدی به رنگ سیاه و سفید است.