عکسی از مدل مو جدید مهرداد صدیقیان که به تازگی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مدل مو جدید مهرداد صدیقیان بافته است.مدل مو جدید مهرداد صدیقیان با لباس زرد است.مدل مو جدید مهرداد صدیقیان در یک کافه است.