عکسی از ماشین لاکچری کاوه سماک باشی که به تازگی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ماشین لاکچری کاوه سماک باشی خارجی است.ماشین لاکچری کاوه سماک باشی سان روف دارد.