عکسی از کت متفاوت بابک جهانبخش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کت متفاوت بابک جهانبخش مشکی است.کت متفاوت بابک جهانبخش طرح دارد.کت متفاوت بابک جهانبخش بسیار زیباست.