عکسی از تیپ شیک بهرام رادان در یک کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ شیک بهرام رادان سفید است.تیپ شیک بهرام رادان با پیراهن تابستانی است.تیپ شیک بهرام رادان با عینک آفتابی است.