عکسی از ماشین لاکچری بهرام رادان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ماشین لاکچری بهرام رادان مشکی است.ماشین لاکچری بهرام رادان از یک برند خارجی است.بهرام رادان در حال رانندگی با ماشین لاکچری بهرام رادان است.