عکسی که یوسف تیموری از سفرش به خرمشهر در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس یوسف تیموری در شب است.یوسف تیموری تی شرت سفید پوشیده است.یوسف تیموری دستمال سر بسته است.